İnternet Sitesi Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1. TARAFLAR
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”), Kemal Paşa Mah. Gençtürk Cad. No:22 Laleli-Fatih/İSTANBUL adresinde mukim AKMAN TEKSTİL TİC. VE SAN. A.Ş. (kısaca “Akman”) ile, Akman’ a ait www.akman-tekstil.com alan adlı web sitesine (kısaca “Site”) üye olarak ve/veya Siteyi görüntüleyerek ve/veya Sitenin avantajlarından faydalanarak bu Sözleşmenin tamamını okuduğunu, tüm hükümleri anladığını ve onayladığını, burada yer alan hükümlere ilişkin hiçbir itirazı olmadığını beyan eden Kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında elektronik ortamda düzenlenmiştir (Akman ile Kullanıcı birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır).

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşmenin konusu, Sitede sunulan ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve ürünlere ilişkin olarak Akman tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını peşinen kabul ve beyan eder.

MADDE 3. KULLANICI’ NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. Kullanıcı; yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgileri Siteye kaydetmeyecektir.
3.2. Kullanıcı; site içeriğini izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalayamayacaktır.
3.3. Kullanıcı, kendisine verilen ya da kendi belirlediği kullanıcı adı, şifre gibi bilgileri üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşması halinde, bu bilgilerin kendisi dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan kendisi sorumludur. Bu konuda Akman’ ın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.
3.4. Kullanıcı; bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanmayacaktır. Aynı şekilde diğer Kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşmayacak, ulaşmaya teşebbüs etmeyecektir. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğün kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder.
3.5. Kullanıcı; sitenin güvenliğini tehdit edecek faaliyetlerde bulunmayacak, Sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanmayacak veya kullanmaya teşebbüs etmeyecektir.
3.6. Kullanıcı, kendisine Site tarafından gönderilebilecek her türlü eposta iletisine şimdiden onay vermiştir.
3.7. Kullanıcı, Akman’ ın önceden yazılı onayı olmadan işbu Sözleşmeyi veya bu Sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, Kullanıcı bilgilerini, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyeliğini kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Akman doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen Kullanıcı’ nın üyeliği iptal edilir.
3.8. Kullanıcı, Site’nin işleyişini, diğer Kullanıcı’ların ve 3. kişilerin Siteyi kullanımını engelleyen ya da kısıtlayan eylem ve hareketlerde bulunmayacak, zararlı yazılım, kod ve benzeri unsur kullanmayacaktır. Kullanıcının bu gibi eylem ve harekette bulunması halinde, diğer Kullanıcılar ya da 3. kişiler nezdinde oluşabilecek zararlar tazmin edecektir.
3.9. Kullanıcı, Siteyi kullanımı esnasında maruz kalabileceği zararlı yazılım, virüs ve sair unsurlar nedeniyle uğrayabileceği zararlardan dolayı, işbu zararlı yazılım, virüs ve sair unsur kasıt ve/veya ağır ihmalle Akman tarafından gönderilmedikçe, Akman’ ın sorumlu olmayacağını, işbu sebeple Akman’ dan herhangi bir talepte bulunmayacağını, kendi sisteminin güvenliğini kendisinin tedarik edeceği virüs ve benzer zararlı yazılımlardan koruma sistemleri ile sağlayacağını peşinen kabul etmiştir.

MADDE 4. ARMOYA’ NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Kullanıcının Sitenin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, Sitenin veya Site üzerinden üçüncü şahısların kazançlarına müdahale amaçlı bir girişim ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan Kullanıcıya yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Akman ilgili Kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.
4.2. Akman, gerekli gördüğü hallerde Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bu Sözleşmede tek taraflı değişiklik yapabilecektir.
4.3. Akman, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, hizmetin içeriğini ve sunum şeklini değiştirme hakkına sahiptir. Akman, herhangi bir değişiklik olması halinde, güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Sitede yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile Kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, Sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Sitenin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.
4.4. Akman, Sitede doğrudan ya da dolaylı olarak kontrolünde olmayan üçüncü şahısların sahip olduğu başkaca web sitelerine, portallara veya dosyalara link verebilir. Söz konusu linkler sahibinden icazet alınmak kaydıyla reklam, referans v.b. çeşitli amaçlarla sağlanmış olabilir. Akman, söz konusu linklerin içeriği ve bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sağlanan hizmet ve ürünlere ilişkin hiçbir garanti vermemekte olup Akman’ ın bu kapsamda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.5. Akman, gerekli görmesi halinde Kullanıcının üyeliğini iptal etme ve/veya Siteye girişini engelleme hakkına sahiptir.
4.6. Sitede yer alan ya da Kullanıcının kabulü üzerine telefon, SMS, e-posta ve sair yollarla iletilen hiçbir ilan, duyuru ve sair bilgi Akman’ ın bu yönde bir taahhütte bulunduğu anlamına gelmez. Sitede yer alan ya da Kullanıcılara sair yollarla iletilen her türlü ilan, duyuru ve sair bilgilerdeki ifadeler Akman’ ın sonraki onay ve kabullerine bağlı olup, Akman’ ın Kullanıcı ile herhangi bir sözleşme akdetme zorunluluğunda olduğu şeklinde yorumlanamaz.

MADDE 5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
5.1. Sitede sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Sitenin; her türlü tasarım, alan adı, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, kodlar, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil olmak üzere tüm hakları Akman’ a ait olarak veya Akman tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır.
5.2. Kullanıcı, Sitede yayınlanan bilgileri, Akman’ ın telif hakkına konu bilgi ve çalışmalarını dağıtamaz, satamaz, sergileyemez, çoğaltamaz; bu kapsamda başkaca bir çalışma türetemez. Kullanıcı, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlayamaz veya Akman’ ın önceden yazılı izni olmaksızın Site’ ye link veremez.
5.3. Sitenin tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılım hakkı Akman’ a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. Akman’ ın Site, Sitede yayımlanan Ürünler, bilgiler ve telif hakları ve bunlara ilişkin çalışmalar da dahil olmak üzere marka, ticari bilgi, “know-how”a yönelik her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları saklıdır.

MADDE 6. SORUMLULUKLAR VE UYGULAMA USULÜ
6.1. Siteyi ziyaret eden Kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, tarihi, görüntülenen sayfalar) Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek amacı ile takip edilmektedir.
6.2. Kullanıcı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile elektronik posta adresini ve şifresini girerek Siteyi kullanmaya başlayabilir.
6.3. Kullanıcı, Siteden yararlanırken, ilgili tüm mevzuat hükümlerinin yanında Sitenin yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.
6.4. Kullanıcının işbu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklere ve/veya Sitede bildirilen diğer her türlü şart ve bildirimlere uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının Siteden yararlanması Akman tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.
6.5. Kullanıcı, diğer Kullanıcıların ve ziyaretçilerin Siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bundan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.
6.6. Site ile yapılan fiziki veya elektronik yazışmaların yedeğinin alınması Kullanıcının sorumluluğundadır ve Akman tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmamasından, kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden Akman sorumlu tutulamaz.
6.7. Kullanıcı, Siteden kopyalanmış ve/veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, marka veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan veya korunmayan herhangi bir hakka ilişkin not, ibare ve/veya işaretleri silemez veya çıkartamaz.
6.8. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, Kullanıcı tarafından Site üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren Kullanıcının Siteye giriş hakkı iptal edilecektir.
6.9. Site ya da Kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan Kullanıcı hesabına ait her türlü kayda ilişkin tasarruf kararı Akman’ a aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
6.11. Site, kendi kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Akman, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
6.12. Kullanıcı, Siteden faydalanmaya başlandığı andan itibaren işbu Sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve Sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Akman’ ın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. Akman, Kullanıcının Sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.

MADDE 7. KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANIMI VE ELEKTRONİK İLETİLER
7.1. Akman, Sitede yer alan Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı profillerini ve Kullanıcıların sisteme yükledikleri diğer bilgi ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
7.2. Kullanıcı, Akman’ ın, kendisi tarafından bildirilen iletişim adreslerine çeşitli ilan, duyuru ve bilgilendirmeler yapabileceğini, e-posta ve SMS gönderebileceğini ve diğer iletişim yolları ile bildirim yapabileceğini bilmekte olup buna peşinen onay vermiştir. Kullanıcı işbu bildirimleri almaktan vazgeçmesi halinde, Akman Müşteri Hizmetlerine talebini iletebilecektir.
7.3. Akman, Kullanıcıya ait bilgileri yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumlulukları çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklayabilir. Ayrıca Kullanıcının üyeliği ve/veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri (telefon, adres, e-mail vs) ve diğer kişisel bilgiler, Siteye üyelik işlemlerinin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürün/hizmetlerin Akman ve tedarikçileri tarafından verilebilmesi/satımı, ürün/hizmet ücret-masrafı tahsilatları ve çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış ve kartlandırma uygulamaları için süresiz olarak kayda alınabilir, Akman ve belirtilen kuruluşlar nezdinde saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hal-yer ve zamanda üçüncü kişilerle paylaşılabilir ve kullanılabilir. Kullanıcı bu sözleşmeyi onaylamakla bu hususa onay verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

MADDE 8. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ve/veya bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren işbu Sözleşme tüm hükümleri ile yürürlüğe girecek ve Kullanıcı bu hükümlerle bağlı olacaktır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu Sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

MADDE 9. MÜCBİR SEBEPLER Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Akman, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulmayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, Akman için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Akman’ dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları (3. kişiler tarafından Akman bilişim sistemine girilmesi, bilgisayar virüsü konulması, Site içeriğinin Akman’ ın bilgisi dışında değiştirilmesi ve kopyalanması vb. gibi internet ortamından doğacak her türlü sorun ve aksaklık dahil), elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Akman’ ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

MADDE 10. UYGULANACAK HUKUK
İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki problemlerin çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır.

MADDE 11. FERAGAT
Akman’ ın Sözleşme kapsamında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez.

MADDE 12. SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu Sözleşme, Kullanıcının üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, Kullanıcının üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

MADDE 13. TEBLİGAT ADRESLERİ
13.1. Kullanıcının Siteye bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilecektir.
13.2. Kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresi kullanılarak yapılacak her türlü bildirimin, elektronik postanın Akman tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir.

MADDE 14. SON HÜKÜM Kullanıcı, bu Sözleşmede yer alan 14 maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve garanti eder.
Akman Tekstil Tic. Ve San. A.Ş.